Assam government

বোকাখাতত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কৰ্মবিৰতিৰ বাবে অচল পঞ্চায়ত, খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়

কাজিৰঙা লাইভ,বোকাখাত,১১ অক্টোবৰ : ১১ দিনত ভৰি দিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ণ বিভাগৰ ঠিকাভিত্তিক…